Firenzo BV

Brandveiligheid is een ernstig punt van zorg. Volgens de WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) moeten compartimenten veelal voldoen aan een brandwerende eis van 60 minuten. Daar wordt helaas lang niet altijd aan voldaan.

Firenzo wanddoorvoeringen (WADO’s) bieden in veel gevallen de perfecte oplossing.

BRANDWERENDE WANDDOORVOER (WADO) VAN FIRENZO FIRETECH

Om brand beheersbaar te houden stelt het Bouwbesluit eisen aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) tussen verschillende brandcompartimenten in een gebouw. Een gebouw wordt opgedeeld in compartimenten. In bestaande bouw is het plaatsen van brandwerende wanddoorvoer (WADO) vlinderkleppen (bijvoorbeeld in ventilatiesystemen) niet of nauwelijks mogelijk volgens de voorschriften van de leverancier. Als de brandwerende klep niet op exact de voorgeschreven wijze wordt geplaatst, voldoet die ook niet aan de brandveiligheidseisen. Daarvoor biedt Firenzo nu een oplossing: de Firenzo Montageplaat (Wado).

WAT IS EEN WANDDOORVOER (WADO)?

Een wanddoorvoer (WADO) is een plaats in een wand waar een (ventilatie)buis doorheen gaat. Voor de brandveiligheid is een wanddoorvoer een groot punt van zorg. De wand is daar minder stevig en bovendien kunnen er door kap-, hak- en breekwerk kieren ontstaan waar lucht doorheen gaat. Dat is ontzettend slecht voor de brandveiligheid.

HOE ZIT HET MET EEN BRANDWERENDE WANDDOORVOER?

Het is van het grootste belang dat een wanddoorvoer voor 100% voldoet aan de eisen van de WBDBO. Is dat niet het geval, dan is het gebouw minder lang bestand tegen brand, met alle gevolgen van dien. De Firenzo Wanddoorvoer is eenvoudig te monteren. Zonder hak- kap- of breekwerk van schachtwanden. Dat heeft een aantal voordelen: het is goedkoper, want het kan door één persoon worden gemonteerd en het zorgt voor veel minder overlast voor de huiseigenaar en zijn bewoners. Veel belangrijker: doordat de wand niet wordt beschadigd, kunnen er geen kieren in de wand ontstaan. Kieren die zorgen voor luchtdoorvoer en daarmee extra veiligheidsrisico bij een brand. Een gebouw is namelijk ingedeeld in zogenaamde brandcompartimenten.

WAT ZIJN BRANDCOMPARTIMENTEN?

Goed brandwerende wanden, plafonds en andere scheidingen houden een brand beheersbaar. In de tijd dat de brand beheersbaar is kunnen gebruikers van het gebouw vluchten en heeft de brandweer tijd om te blussen en reddingswerk te verrichten. Een gebouw is altijd opgedeeld in verschillende brandcompartimenten. Die brandcompartimenten zijn de optelsom van alle brandwerende wanden, plafonds, deuren, maar ook de naden rondom.

FIRENZO BRANDWERENDE WANDDOORVOER (WADO)

De Firenzo brandwerende wanddoorvoer is getest in 54 verschillende situaties (Peutz – rapport Y1855). Wandsystemen met uiteenlopende diktes, met enkele en tweezijdige belasting. Van steenachtige tot flexibele wanden (met en zonder raveling) in 70, 75 en 100mm. De wanddoorvoeringen van Firenzo bieden zowel tegen vuurdoorslag alsook tegen temperatuurstijgingen tot 180° bescherming. De meest voorkomende praktijksituaties zijn bij Firenzo bekend en daar bestaan oplossingen voor.

Adres
Bronsstraat 21
6031 TS Nederweert
SpotlightsToon alle spotlightsToon minder spotlights
ProductenToon alle productenToon minder producten
ProjectenToon alle projectenToon minder projecten