Gevel Garantieplan

stichting gevelgarantieplan verzorgt kwaliteitsborging op niveau!

Stichting Gevelgarantieplan® verzorgt een verzekerde garantie die af te sluiten is voor buiten/binnen gevelisolatie met stucwerk, steen-strips of geïsoleerde mortel systemen. Dit kan op nieuw en verbouw, onderhoud en renovatie. Met deze verzekering bent u verzekerd voor 10 jaar tegen verborgen gebreken, na 5 jaar volgt er een algehele controle op het gevel onderhoud. Goed gevel beheer is niet compleet zonder kwaliteit controles.

Wat is er verzekerd

Het systeem en de applicatie is verzekerd. Wanneer er schade optreedt aan het systeem, als gevolg van verborgen gebreken aan gevelisolatie of pleisterwerk, vallen deze onder de garantie. Daarnaast zijn ook de rand producten verzekerd wanneer deze zijn meegenomen in de aanneemsom. Stichting Gevelgarantieplan heeft dit unieke systeem ondergebracht bij De Hollandse Rekenkamer. Professioneel en vertrouwd!

Voordelen
  • Vermindering faalkosten.
  • Geeft inzicht in verkregen opdracht.
  • Ondersteuning op locatie door een onafhankelijk adviesbureau.
  • Advies in detaillering, verwerkingsrichtlijnen en ondergrond.
  • Praktijkgerichte adviezen.
  • Werken met gekeurde systemen.

Hoe werkt de verzekering?

Betreft de werkzaamheden wordt er door Uni-Advies BV een onafhankelijk advies gemaakt, of het advies van fabrikant wordt door Uni-Advies BV op inhoud gecontroleerd. In dit advies wordt er rekening gehouden met onder andere ondergronden, detailleringen, en de juiste materiaal keuze die voor het betreffende project van toepassing is.

Voor de uitwerking van het gekeurd systeem mag u uiteraard uw eigen applicatie bedrijf kiezen, deze werkt conform het opgestelde advies. Tijdens de uitvoering wordt er gecontroleerd op naleving van het ten grondslag liggend advies. Na gereedheid van de werkzaamheden wordt dit samen met Uni-Advies BV opgeleverd, waarna de polis wordt opgemaakt voor de gebouw eigenaar.

Adres
Graskampen 9
9481JR Vries
Contact
Cobie Meijer
Telefoon