Kingspan Insulation Nederland

Slank isoleren loont!

Kingspan Insulation is marktleider op het gebied van isolatie. Wij voorzien onze klanten in de bouwsector van (advies over) hoogwaardige hardschuim isolatie. Met een focus op innovatie, duurzaamheid, veiligheid en meer ruimte voor design en inspiratie dragen wij bij aan het bouwen van de huizen en kantoorgebouwen van de toekomst.

Gebouwen moeten gezond zijn en inspirerend werken door de voordelen van daglicht en frisse, schone lucht te optimaliseren. Ze moeten worden ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd op een manier die natuurlijke hulpbronnen beschermt en zo weinig mogelijk water verbruikt. Maar ze moeten op de eerste plaats veilig zijn, en mensen en eigendommen beschermen tegen brand en andere natuurrampen.

Bij Kingspan geloven wij dat dit allemaal mogelijk is en dat gebouwen met hoogwaardige producten en digitalisering ook meer waarde opleveren.


Deze overtuiging vormt de basis van ons Planet Passionate duurzaamheids programma en van het werk dat we doen in ons IKON innovatiecentrum. Deze twee initiatieven zullen, samen met onze geavanceerde isolatie- en gebouwschiloplossingen, onze visie op Better Buildings for a Better World vormgeven.Wij geloven dat als we echt een toekomstbestendige en duurzaam gebouwde omgeving willen bereiken, alle gebouwen moeten worden ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd met de tien belangrijke voordelen voor het welzijn van de mensen en onze planeet als basis.

Bekijk onze onderstaande strategie en ontdek hoe we innovatie in onze producten en ons bedrijf stimuleren zodat we deze tien belangrijkste drijfveren kunnen leveren. Het uiteindelijke doel is voldoen aan het scenario van 1,5 º klimaatverandering van het IPCC.


1. Energie-efficiëntie

2. CO2-voetafdruk

3. Circulariteit

4. Brandbestendigheid

5. Welzijn van bewoners

6. Waterbesparing

7. Gezonde materialen

8. Digitalisering

9. Waarde van het eigendom

10. Efficiëntie van de constructie