Boscertificering

De Nederlandse PEFC standaard voor duurzaam bosbeheer beschrijft aan welke eisen het bosbeheer in Nederland moet voldoen om een PEFC-certificaat te behalen.

Inkopers van hout en houtproducten worden bestookt met vragen over “duurzaamheid, MVO” en “is het wel gecertificeerd?” niet alleen vanuit hun eigen organisatie maar ook vanuit de consument. Ook hebben veel bedrijven een beleid waarin “duurzaam” een belangrijke plaats inneemt. De maatschappelijke druk om het

“goed te doen”

wordt steeds groter. Uiteindelijk komt de vraag vanuit de markt naar duurzaam en gecertificeerd hout bij de boseigenaar. Zonder certificering is hout moeilijker verkoopbaar, zeker als de klant er om vraagt.

Het internationaal erkende keurmerk PEFC is een goed antwoord op alle vragen. Met het alomvattende eisenpakket van PEFC garandeert de boseigenaar dat de duurzaamheidseisen van uw opdrachtgevers op alle vlakken ingevuld worden. Een PEFC-gecertificeerd bos ligt aan de basis van gecertificeerde houtproducten.

Voor de Nederlandse boseigenaar is het PEFC-certificaat een bewijs, afgegeven door een onafhankelijke certificeerder, dat zijn bos aantoonbaar op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt beheerd en daarmee dus voldoet aan de Sustainability Benchmark van het PEFC-keurmerk.

De PEFC bosstandaard is op nationaal niveau opgesteld, daarbij wordt rekening gehouden met

  • Het onderscheid tussen boseigenaren met minder dan 5 ha, 5 tot 200 ha en boseigenaren met meer dan 200 ha;

  • Bestaande wet- en regelgeving zodat onnodige controle achterwege kan blijven;

  • Het uitgangspunt dat duurzaam bosbeheer een aanpak is die slechts gedeeltelijk in getallen te vatten is en vooral zich uit in de houding van de boseigenaar.


Gepubliceerd op27 juli 2023 om 0:00
Adres
Hollandseweg 7G
6706KN Wageningen
Contact
Patricia Dolman
Website