Commissioning

Het eenvoudigst kan worden gezegd dat commissioning het waarborgen van kwaliteit en prestaties is van de gebruikersinstallaties.

Bij commissioning controleren we of de installatie voldoet aan de eisen die de opdrachtgever had in de ontwerpfase. De controles richten zich meestal niet tot het moment van opleveren, maar worden tijdens het gehele realisatieproces uitgevoerd. Monitoring tijdens het proces is van belang, omdat bij oplevering geconstateerde gebreken meestal niet of moeilijk zijn te herstellen.

We richten ons daarbij op onder andere de HVAC-installaties, verlichtingsinstallaties voor binnen en buiten, sanitaire installaties en meet-en regeltechnische installaties.

Adamasgroep neemt een onafhankelijke positie in richting de uitvoerende installatiepartijen. We hebben daarbij oog voor detail, maar verliezen het geheel niet uit het oog.

De voordelen van Commissioning

  • Directe beschikbaarheid na oplevering
  • Significante reductie van mogelijke klachten van gebruikers.
  • Minimale restpunten bij oplevering van gebruiksgebonden systemen
  • Vermindering bouwtijd en faalkosten
  • Optimalisatie van de installatietechnische maatregelen
  • Lagere onderhouds- en exploitatiekosten
  • Voorbereid op de toekomstige wet- en regelgeving


Gepubliceerd op6 januari 2022 om 0:00
Adres
Meander 901
6825 MH Arnhem