ECHT ALLES OM EENVOUDIG BRANDWEREND TE INSTALLEREN

Een brand is niet altijd te voorkomen. Maar met het brandwerend assortiment van Attema beperkt u de risico’s voor mens en milieu wel zoveel mogelijk. En omdat deze materialen aan alle normen en eisen voldoen, neemt u zo ook risico’s voor uzelf weg.

Nog te vaak worden de gevaren van brand en rook onderschat. Rook bevat koolstofmonoxide waardoor het zuurstoftransport in het lichaam wordt vertraagd. Dit kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, bewusteloosheid en uiteindelijk de dood. Jaarlijks zijn er zelfs méér doden te betreuren door rook dan door brand. Vaak zijn er menselijke fouten aan te wijzen als oorzaak van een brand, maar soms liggen er ook bouwtechnische mankementen aan ten grondslag. Bijvoorbeeld doordat er onvoldoende is stilgestaan bij de brandveiligheid van de toegepaste elektrische bekabelingen. Met het assortiment brandwerende producten van Attema weet u echter zéker dat u aan alle eisen voldoet.

Voor meer informatie: https://www.attema.com/nl_NL/oplossingen/brandbeveiliging/

Gepubliceerd op8 februari 2021 om 0:00
Adres
Schelluinsestraat 1
4203 NJ Gorinchem