Geintegreerd Solar Systeem

Een groendak met zonnepanelen. Maar niet zomaar eentje. Want op onze solar groendaken zijn groen en zonnepanelen volledig geïntegreerd. Hierdoor hoef je niet te kiezen tussen duurzame energie of biodiversiteit als belangrijkste reden voor het groendak-project is, want met een solar groendak kies je voor beide. Win-win dus.

Het bewijs is geleverd: zonnepanelen op groendaken hebben hoger rendement!

Goed nieuws voor de dakenwereld! Uit recent onderzoek van de University of Technology in Sydney blijkt namelijk dat zonnepanelen op groendaken meer stroom opleveren dan zonnepanelen op kale daken. Wil je meer rendement? Integreer dan groen met zonnepanelen!

Maar dat is niet alles. Het groendak bleek namelijk ook een 9x zoveel insectensoorten en 4x zoveel vogelsoorten aan te trekken dan de good old zwarte daken met zonnepanelen. En daarmee draagt dit groendak bij aan een betere biodiversiteit. En alsof dat nog niet genoeg is, zorgt een groendak ook nog eens voor minder luchtverontreiniging en beter regenwaterbeheer. Kortom: groendaken met zonnepanelen zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de biodiversiteit en de gezondheid van ons allemaal.


De Integratie:

Deze vind plaats doordat de Solarbasis SB200 op het gewenste drainage-element te plaatsen. Dit betekent dat men de zonnepanelen niet alleen met een Sedum dak kan combineren maar ook met bijvoorbeeld een retentiedak of biodiversitietsdak. In de Solarbasis kan het Raamwerk SGR worden geinstalleerd met een montageprofiel SMP. Dit profiel kan op gewenste maatvoering gemonteerd worden, waardoor de onderlinge afstand meer of minder wordt. Hierdoor is het mogelijk om diverse maten PV panelen en verschillende opstellingen aan te leggen.


Van portrait naar landscape en Oost West opstelling, ZinCo Benelux adviseert u!

Advies is als een maatpak, met uw gegevens over het dak adviseren onze specialisten over de inrichting van uw daktuin. Maar ook geven wij advies over de ballastgewichten in combinatie met de opstelling en valbeveiliging. Want aan de Solarbasis is ook de installatie van onze valbeveiliging Falnett® SB200 Rail mogelijk! Bent u benieuwd naar de mogelijheden? Neem dan contact op met ZinCo benelux B.V.


Regenergie

De eisen aan de verwerking van regenwater op percelen worden steeds hoger en die kunnen doorgaans niet door één expertise worden ingevuld. Zeker nu afkoppelen en water vasthouden waar het valt, vaker de norm is in de gemeentelijke hemelwaterverordening. Dat regenwater op percelen moet worden verwerkt betekent dat zowel de opvang, vertraging, verwerking en afvoer op dezelfde vierkante meters moet gebeuren. Bovendien is water een kostbaar goed en streven we ernaar iedere regendruppel meerdere keren te gebruiken.

Samen verduurzaam je sneller

Partijen hebben elkaar voor deze integrale perceeloplossingen hard nodig. En juist daarom slaat ZinCo handen ineen met GEP Water, SolarFreezer. en De Groot Brandbeveiliging. Samen ontwikkelden wij het systeem REGENERGIE, een systeem dat:

  • de riolering ontlast bij piekbuien.
  • droogteproblematiek beperkt
  • hittestress reduceert.
  • het gebouw verwarmt door warmtewinning uit regenwater
  • water voor sprinklersystemen optimaal benut
  • en nog veel meer!
Gepubliceerd op8 oktober 2023 om 0:00
Adres
Postbus 9092
1006 AB Amsterdam
Contact
Michiel van de Bunt
Website