ND SM-25 Substraatplaat

Hydrofiele steenwolplaten als substraat vervanging in extensieve dakbegroeiingen waar slechts een geringe dakbelasting mogelijk is, bij hellende en steile daken waar het aanbrengen van substraat niet mogelijk is (afschuiven). Deze platen kunnen bij extensieve dakbegroeiing ook als extra waterbufferingslaag worden toegepast.


Materiaal: hydrofiele steenwol

Dichtheid: 80 kg/m³

Afmetingen: ca. 1.200 mm x 1.000 mm x 25 mm

Leveringsvorm: ca. 9,6 m², pakket

Gewicht droog: ca. 2 kg/m²

Gewicht verzadigd: ca. 17 kg/m²

Watervasthoudend vermogen: ca. 15 l/m² = 80 % volume

Luchtvolume: ca. 16 %

pH waarde: ca. 7 - 8


Deze steenwolplaten in combinatie met vegetatiematten reduceren het gewicht van het totale dakbegroeiingspakket tot ca. 35 kg/m² (met ND SM-25). Bij extensieve daken kunnen de ND SM-25 en SM-50 Substraatplaten ook als extra waterbufferingslaag van 15 l/m² en 30 l/m² fungeren.


Toepassingen
  • Nophadrain Extensief Groendaksysteem – lichtgewicht dak
  • Nophadrain Extensief Groendaksysteem – hellend dak
  • Nophadrain Extensief Groendaksysteem – steil dak
  • Nophadrain Waterretentiedaksysteem - extensieve daken
Gepubliceerd op25 februari 2019 om 13:43
Adres
Mercuriusstraat 10
6468 ER Kerkrade