ZolderIsolatie

Zolderisolatie zorgt voor meer comfort

De meeste warmte gaat vaak verloren door het dak. Dit kunt u voorkomen met goede zolderisolatie. Airflex isolatiefolie verdubbelt in veel gevallen de bestaande isolatiewaarde, waardoor de stookverliezen van de geïsoleerde ruimte halveren.

Ook brengt Airflex meer zomercomfort met een verschil van 5

°

C tot 8

°

C onder de kap. Verder bestaat bij zolderisolatie de mogelijkheid om ook de zoldervloer te isoleren. Dit noemt men gecompartimenteerd isoleren. Zo wordt het te verwarmen woonvolume verkleind en het warmtetransport vroegtijdig afgeremd. Ook blijkt er vaak sprake van meer zomercomfort door een verschil van 5

°

C tot 8

°

C onder de kap.

Gepubliceerd op28 juli 2021 om 0:00
Adres
Australiëlaan 10
5232 BB 's Hertogenbosch