Atlas theater Emmen

Het nieuwe theater in Emmen is een gebouw met een in het oog springende vormgeving. De ronde en soms heel steile vormen leveren wel de nodige uitdagingen op voor de bij de bouw betrokken partijen. Zoals voor Kingspan Unidek dat de isolatie voor het dak produceerde en leverde. De isolatie dient een mate van flexibiliteit te hebben om de contouren van het dak te kunnen volgen. Daarnaast was er het verzoek voor een product dat een bijdrage levert aan een gunstige milieuprofilering.

Groendak


Het is een tweelaags isolatiesysteem dat is voorzien van een gecacheerde topplaat. Een van de zaken waar we rekening mee moesten houden was de drukvastheid. Met dit type dakisolatie wordt een brandclassificatie B-Enduse behaald conform EN13501-1.

Het theater krijgt groene daken en het product moet de begroeiing kunnen dragen. Het moet tevens beloopbaar zijn.

De bijdrage van dit type isolatie aan het gunstige milieuprofiel van het gebouw wordt onderstreept door het feit dat de isolatie voor 98% uit lucht bestaat. Om tot een goede oplossing te komen, was er een uitgebreid voortraject waarin onder meer overleg met de dakdekker plaatsvond.

Het dak is zelfs genomineerd als dak van het jaar 2015. Het dak van het jaar betreft een project dat in 2015 is uitgevoerd en zich heeft onderscheiden op het gebied van kwaliteit en innovatie.

Gepubliceerd op29 juli 2022 om 0:00