Renovatie Provinciehuis Zuid-Holland

Provinciehuis Zuid-Holland, in 1963 gebouwd naar ontwerp van Fritz Peutz, is ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid. Kraaijvanger Architects ontwierp de renovatie als een vindingrijke transformatie die recht doet aan de oorspronkelijke architectuur.

Het project toont de winst die er te behalen is als een brutalistisch gebouw op een slimme en duurzame manier verbouwd wordt. In het ontwerp voor het vernieuwde Provinciehuis Zuid-Holland was het binnenhalen van daglicht (Hollands licht) het belangrijkste thema. Een essentieel element in het ontwerp is het nieuwe dak over de gehele derde verdieping, waarin grote openingen zijn aangebracht. Onregelmatige, trapeziumvormige kapĀ­pen filteren het licht en beperken de warmtelast van direct zonlicht.

Kraaijvanger brengt 'Hollands licht' in vernieuwd provinciehuis Zuid-Holland

Gepubliceerd op8 maart 2023 om 0:00