Rotterdams proefproject met SOLARWATT MyReserve Systeem

Door afbouw van salderingsregeling wordt het in de toekomst steeds aantrekkelijker om eigen opgewekte energie door zonnepanelen op te slaan in een accu. Tijd dus om nu proefprojecten te starten om ervaring op te doen en data te verzamelen. In Rotterdam loopt nu een praktijkproef.

Paul van der Ven, van installateur Solar-Box geeft toelichting op het proefproject: ‘Wij zijn door de gemeente R'dam en de Woonwijzerwinkel aldaar gevraagd om voor dit proefproject de installatie te verzorgen. Het doel is om gegevens te verkrijgen over de werking, opbrengst en mogelijkheden van dergelijke systemen. De gemeente Rotterdam verzamelt onder onze leiding de gegevens en analyseert deze voor de betrokken partijen.’ Het Solarwatt MyReserve-systeem is modulair opgebouwd uit accu’s van 2,4 kWh. De onderste module in een ’stack’ is altijd de command-module, die de ­intelligente aansturing bevat voor de bovenliggende batterijmodules.

Voor de praktijkproef betalen de deelnemers de zonnepanelen, maar krijgen de accu-opslag kosteloos in bruikleen.

Energymanager

Van der Ven gaat graag in op de techniek. ‘Bij de vier proefprojecten hebben we het Solarwatt MyReserve-systeem toegepast. Dit is modulair opgebouwd uit accu’s van 2,4 kWh opslagcapaciteit. De onderste module in een ’stack’ is altijd de zwarte command-module die de intelligente aansturing bevat voor de bovenliggende batterijmodules. Het aantal batterijmodules zelf is ‘oneindig’ uit te breiden.’ Naast de verdeelkast - vanwege de afmetingen niet erin - is de Energymanager bevestigd. ‘Deze manager maakt het mogelijk om naast het uitlezen van de MyReserve, ook andere apparatuur, zoals een warmtepomp, elektrische auto of elektrisch boilervat, te integreren en aan te sturen. In de praktijkproef wordt deze mogelijkheid overigens niet toegepast. De fasedraad loopt vanaf de hoofdschakelaar door de Energymanager en kan zo de in- en uitgaande stroom meten. De data die dit oplevert, gaat naar het webportal waaraan de Energymanager is gekoppeld.’De Energymanager kan, naast het uitlezen van de MyReserve, ook andere apparatuur, zoals een warmtepomp, elektrische auto of elektrisch boilervat, integreren en aansturen.

Veiligheid voorwaarde

Om opslagsystemen van Solarwatt te mogen installeren is het verplicht een training te volgen bij de fabrikant zelf. In de training wordt veel aandacht gegeven aan de technische aspecten van veilig installeren van accu’s. Van der Ven: ‘Veilige montage is een absolute voorwaarde. Ook het afschermen van dergelijke accu’s die aan managementsoftware zijn verbonden is zeer belangrijk. Je moet er niet aan denken dat kwaadwillenden de accu’s kunnen manipuleren. Bij sommige fabricaten blijkt dit helaas mogelijk, maar de Solarwatt-accu’s zijn niet op afstand te manipuleren. Alleen bij de opslag-unit zelf, op locatie, kan een monteur toegang verkrijgen tot het diepere management van het systeem. Data die het systeem genereert, gaat naar een centrale server waarop wij en ook de eindklant kunnen inloggen voor het raadplegen van die data.’

Stroomvraag

Deelnemer van Hoeckel is enthousiast over het Rotterdamse proefproject: 'ik hoor van mijn vrouw - die de energienota’s bijhoudt - dat we elke maand geld terugkrijgen.’

Bron: EW Installatietechniek.nl september 2020, tekst Tom de Hoog


Gepubliceerd op24 december 2020 om 0:00