Triodos Bank

Het nieuwe hoofdkantoor van Triodos Bank in Driebergen is inmiddels een internationaal begrip. In dit gebouw komen natuur en beschaving bij elkaar.

Dit komt tot uiting in een holistisch concept, waarbij gebouw en natuur een harmonieus geheel vormen. Dit is van voordeel voor zowel mens als natuur. Voor dit uiterst duurzame project is bijna 1500 m2 aan Sempergreen

Sedummixmatten

voor de groene daken geleverd, in opdracht van Van Helvoirt Groenprojecten.

Met behulp van de groendaken wordt de doelstelling van Triodos Bank en Architectenbureau RAU bewerkstelligt: het hoofdkantoor van Triodos Bank wordt verbonden met de omringende natuur. Daarnaast hebben de groene daken een waterbufferende werking wat overbelasting van het rioolnetwerk door hevige regenval tegengaat. Overtollig hemelwater wordt in een regenwatertank opgevangen. Als deze vol is stroomt het de spiegelvijver in. Wanneer ook de vijver gevuld is wordt het water afgegeven aan een op het landgoed gelegen zaksloot. Hier kan het langzaam in de grond weglopen.

De groendaken bieden vogels en insecten een gezonde en prettige leefomgeving. Vooral vliegende insecten hebben voordeel bij de groene daken. Deze vormen namelijk een insectensnelweg, en fungeren zo als verbindingsbruggen tussen de omringende natuur op het landgoed. Het feit dat het gebouw dichtbij de bebossing is gebouwd helpt hier ook bij. Daarnaast heeft men er bij de bouw voor gezorgd dat de flora en fauna op het landgoed niet worden ontwricht. Zo heeft men er nestkasten geplaatst, ruimtes voor amfibieën gecreëerd en is er amberkleurige verlichting aangebracht. Dit laatste zorgt ervoor dat de vliegroutes van vleermuizen niet worden verstoord.

Gepubliceerd op4 april 2022 om 0:00