Deel deze spotlight

Akoestiek in het Salonkantoor

Tekst
BeeldAkoestiek Comfort

Ontwerpen worden gebaseerd op verschillende uitgangspunten. Het aantal medewerkers kan zo’n uitgangspunt zijn. Evenals de groeiambitie of de gewenste uitstraling. En dat is prima. Tenminste, wanneer de centrale vraag draait om hoe de huisvesting het werk van de organisatie zo goed mogelijk ondersteunt. Feit is dat het opnemen van akoestische maatregelen lang niet altijd vanzelfsprekend is. En dat terwijl akoestiek van het grootste belang is voor de productiviteit én voor de gezondheid van medewerkers. In dit artikel vragen we aandacht voor akoestiek in het innovatieve huisvestingsconcept van het Salonkantoor. 

Salonkantoor

Salonkantoor, ontwikkeld door BOS ALKEMADE architecten, is pionier en marktleider in het ontwerpen en realiseren van unieke vierde generatie kantoren. In deze kantoren zijn basiswerkplekken gesitueerd in ruimten die in elkaar overlopen, zonder verkeersruimten dus. Dit concept levert een besparing in vierkante meters en biedt een diversiteit aan ruimten en werkplekken. De rode draad? De aandacht voor en uitwerking van auditieve en visuele privacy. Wat betreft de akoestiek wordt met het concept van het Salonkantoor een werkomgeving gerealiseerd waarbij geluidshinder tot het verleden behoort. De spraakverstaanbaarheid is op een niveau waarbij voldoende spraakdiscretie wordt ervaren, terwijl in de werkomgeving alleen voor de overlegruimten deuren zijn opgenomen. Het concept van het Salonkantoor heeft zes jaar na introductie niet alleen positieve medewerkerstevredenheidscijfers opgeleverd, het is ook toekomstbestendig gebleken. In alle gerealiseerde projecten zijn personele en organisatorische wijzigingen zonder gebouwaanpassingen opgevangen.

Auditieve en visuele privacy

Bij de materialisatie van een werkomgeving wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de auditieve en visuele privacy. Speciale aandacht gaat uit naar het scheiden van bepaalde functies die in de praktijk vaak voor geluidshinder zorgen: een concentratieruimte naast een overlegkamer levert vanzelfsprekend problemen op. Met de akoestische panelen van Akoestiek Comfort worden de gewenste berekeningen voor nagalmtijden, spraakverstaanbaarheid en -discretie in de diverse gebieden van het Salonkantoor gerealiseerd.

 Fred Bos van BOS ALKEMADE architecten:

‘Het Salonkantoor is een vrije indeling waarbij een heleboel aandacht is voor de akoestiek en het gevoel voor privacy. Daarnaast is het ook nog eens onvoorstelbaar efficiënt. Waarom het een succes is? Omdat het veel beter wordt gewaardeerd dan een kantoortuin. Dat heeft ook alles te maken met de toegepaste akoestische producten. De akoestische panelen van Akoestiek Comfort zorgen in vrije indeling van een Salonkantoor voor een perfecte akoestisch comfort.’ 

Tekst: Marieke Pool | Fotografie: Akoestiek Comfort

Gepubliceerd op21 november 2019 om 8:35