Deel deze spotlight

BETROKKENHEID WINT…

Tekst
BeeldAkma Akoestische Materialen

Ruimte akoestiek krijgt steeds meer terechte aandacht. Het belang van een gezonde en comfortabele werkplek of omgeving wordt steeds meer erkent. De negatieve impact van slechte akoestiek op het welzijn van medewerkers of gasten is een steeds belangrijker issue bij het realiseren van een ruimte. Of dit nu een kantoortuin betreft of horecazaak, productiehal, sportzaal of leslokaal. Elke omgeving vraagt elk op zijn gebruikscomfort om de juiste belezing. Gezondheid en communicatie zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. 

AKMA is specialist op het gebied van ruimte akoestiek. Wij zijn niet alleen producent van hoogwaardige akoestische materialen en oplossingen maar proberen juist meer voor onze klanten te beteken. Hierbij spelen advies, geluidsmetingen en rapportages een belangrijke rol. Want er wordt veel aangeboden in de markt, maar waar moet je als klant nu op letten? Hoe kan ik offertes of producten nu goed vergelijken? En welke oplossing past het beste bij onze organisatie.

En juist het helder maken van deze zaken is de betrokkenheid die wij als AKMA graag aan onze klanten overdragen. Wij werken daarom middels een stappenplan en advies zonder in eerste instantie te kijken naar de uiteindelijke oplossing. Vreemd? Niet echt! Akoestiek wordt weergegeven in normen. Elke ruimte moet conform bijvoorbeeld het Bouwbesluit, KNLVO, Frisse Scholen Beleid, NOC*NSF of NVOB aan geluidsnormen voldoen. Dit is ons eerste uitgangspunt. Aan welke norm moet uw ruimte voldoen?

Een volgende stap is het helder maken wat de huidige situatie is. Wat zijn de problemen die u als gebruiker van de ruimte ervaart? Dit kunnen wij alleen door de klant vrijblijvend te bezoeken.

Wij ervaren de ruimte dan, kunnen indien nodig een nagalm meting uitvoeren of, indien gewenst, een uitgebreide meting doen waarin ook o.a. het spraakverval (STI) meegenomen wordt.

Een meting is niet altijd noodzakelijk maar laat waar dit gewenst is exact zien hoe groot het probleem is en in welk frequentiegebied het probleem het grootste is. Dit is weer belangrijk omdat niet elk product in elke frequentiebereik de juiste oplossing biedt. Dus het rapport toont aan welk product en welke oplossing het beste bij de ruimte en het gebruik ervan past. Aan de hand hiervan geeft AKMA in eerste instantie aan welk probleem er heerst en welke hoeveelheid m2 OR nodig is om het probleem op te lossen (Open Raam, staat gelijk aan 100% absorptie).

De oplossing kan liggen in het voorzien van plafondeilanden, wandpanelen of dividers of een combinatie hiervan.

Nagalm wordt weggenomen door plafondoplossingen, reflecties door wandpanelen en spraakverstaanbaarheid en geluidsverval worden verbeterd door het plaatsen van bureau- en/of roomdividers. Pas hierna kijken we samen met de klant naar de esthetische waarde. Want elke oplossing kan nog zo mooi zijn, hij moet wel werken!

Alle materialen die AKMA produceert voldoen aan de hoogste eisen en normen. Alle panelen zijn Peutz gecertificeerd en voldoen aan brandklasse A1 en B1. Ook worden al onze oplossingen custom made gemaakt. Dus elk paneel wordt op de millimeter nauwkeurig klant specifiek geproduceerd.

U begrijpt dat het begeleiden van een klant veel zorg vraagt… zoals de aanhef van dit artikel al aangeeft, betrokkenheid en passie vraagt. En juist deze betrokkenheid, deze passie voor het vak straalt vaak het vertrouwen uit naar onze klanten. Vakkennis en eerlijk advies. Al ruim 30 jaar. Misschien dat een voorbeeld meer zegt dat een heel verhaal.

Q-MUSIC Amsterdam

Wij hebben in januari van dit jaar het hoofdkantoor van Q-Music te Amsterdam akoestisch mogen optimaliseren. Zowel de begane grond als de bovenverdieping. Het domein van o.a. Mattie en Marieke had last van een storende nagalm in de grote open kantoortuin en kantineverdieping. Het gevolg was dat alle omgevingsgeluiden storend door de ruimte weerkaatsten en de diverse redacties, afdeling sales en de creative brains niet beschikten over een rustige comfortabele werkplek.

Team Mattie en Marieke Q-Music

 Wij hebben de locatie in eerste instantie bezocht, in kaart gebracht en vooral gesproken met de mensen op de werkvloer. Wat waren nu hun specifieke klachten? Welke obstakels bevonden zich in de ruimte waar rekening mee gehouden moest worden bij het bedenken van de juiste oplossing? Welke montagemogelijkheden waren er? En belangrijk.. wat wilden de mensen op de werkvloer wel of juist niet zien? Duidelijk werd na deze inventarisatie dat het open karakter gewaarborgd moest blijven. Een uitdaging dus. Wij hebben vervolgens de ruimte in kaart gebracht, nauwkeurig ingemeten en ingetekend met alle obstakels erin.

Maar om de juiste oplossing te adviseren was het voor ons belangrijk exact te herleiden met welke probleem frequenties we te maken hadden. Dit betekende de locatie nogmaals bezoeken en een uitgebreid geluidsmeting uitvoeren. En dit moet als het helemaal stil is in de ruimte! Wij hebben onze apparatuur om 6.00u in de ochtend opgesteld en de metingen uitgevoerd, de resultaten op locatie uitgewerkt en om 10.00u met de facilitair manager deze resultaten besproken.

Het bleek dat er met name ook in het laagfrequent gebied een probleem zat. Dat beperkte gelijk de mogelijke oplossingen! De door een andere partij geadviseerde optie van rechtstreeks verlijmen van panelen verviel hierdoor direct. Het effect hiervan op ca. 4 meter hoogte zou in dit geval geen oplossing bieden voor het aangetoonde probleem.

In samensprak hebben wij gekozen voor een oplossing van onze BASIC eilanden welke op ruim 70 cm af bouwplafond gehangen konden worden. Hierdoor is een luchtspouw gecreëerd die 100% effect van de panelen realiseerde. Dit gecombineerd met roomdividers rond de trappenhal om overdrachtsgeluid te minimaliseren, heeft gezorgd voor een comfortabele werkomgeving waar communicatie, creativiteit en gezondheid hand in hand gaan.

BETROKKENHEID WINT…

Uit bovenstaande case blijkt dat een stukje extra betrokkenheid de klant het vertrouwen geeft met de juiste partij zaken te doen. Dit in combinatie met onze gecertificeerde AKMA productlijn en de garantie die wij als organisatie afgeven op het gewenst eindresultaat. 

Gepubliceerd op6 april 2020 om 8:41