Deel deze spotlight

COVESTRO EN RECTICEL PRODUCEREN ISOLATIEPANELEN UIT RESTGASSEN VAN STAALINDUSTRIE

Tekst
Beeldrecticel

Hoe kunnen rookgassen afkomstig uit de industrie nuttig worden ingezet om waardevolle materialen te produceren en tegelijkertijd aardolie uit te sparen? Het onderzoeksconsortium van het project Carbon4PUR vond antwoorden op deze vraag en presenteerde recent zijn eindresultaten na drie en een half jaar onderzoekswerk.

Maar liefst 14 industriële en academische partners uit zeven landen werkten samen in het door de Europese Unie gefinancierde en sectoroverschrijdende project Carbon4PUR. Recticel maakt deel uit van deze groep, samen met Covestro, ArcelorMittal en de Universiteiten van Leiden en Gent.

Het consortium, onder leiding van materialenproducent Covestro, onderzocht nieuwe technologieën waarmee hoogovengassen van staalfabrieken omgezet kunnen worden in polyurethaantoepassingen en meer bepaald hoe koolstofmonoxide (CO) en -dioxide (CO₂) uit het hoogovengas van de staalproductie kunnen worden gebruikt als koolstofbron voor polyolen. Het was de Universiteit van Gent die instond voor de zuivering van de restgassen tot een mix van koolstofmonoxide en koolstofdioxide. Polyolen zijn belangrijke tussenproducten voor isolatiematerialen en coatings op basis van polyurethaan. Ze worden meestal gemaakt op basis van ruwe olie.

Een belangrijke verwezenlijking van Carbon4PUR is de identificatie van nieuwe katalysatoren voor de productie van nieuwe polyolen. Met behulp van deze katalysatoren zijn de onderzoekspartners erin geslaagd om op laboschaal polyolen te produceren op basis van van koolmonoxide (CO) uit gasmengsels. In het nieuwe tussenproduct kon 27 procent CO worden ingebonden.

De inzichten die Carbon4PUR heeft opgeleverd, kunnen ook gevolgen hebben voor de door Covestro ontwikkelde CO₂-technologie. Het op basis hiervan ontwikkelde duurzame polyol cardyon® bevat tot 20 procent koolstofdioxide in plaats van ruwe olie en wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de productie van flexibel polyurethaanschuim in matrassen, bindmiddelen voor sportvloeren of elastische vezels. Dankzij Carbon4PUR kan deze technologie uitgebreid worden naar het gebruik van CO- en CO₂-bevattende gasmengsels zoals hoogovengas van de staalproductie

Carbon4PUR is een uniek voorbeeld van samenwerking tussen partners uit de hele waardeketen. Daarom werd alvast een eventuele toekomstige samenwerking tussen de staal- en chemische industrie geëvalueerd op de locatie Marseille-Fos in Frankrijk.

Daar bevinden een staalfabriek van ArcelorMittal en een productiefabriek van Covestro zich in de onmiddellijke nabijheid. "Het Europese, sectoroverschrijdende project toont aan dat de industrie enorm veel kan bereiken door samen te werken," zegt Liv Adler, Project Lead Sustainable Raw Materials bij Covestro en coördinator van het Carbon4PUR-project.

Gepubliceerd op12 juli 2021 om 0:00
Adres
Spoorstraat 69
4041 CL Kesteren