Deel deze spotlight

De juiste deur

Tekst
BeeldStichting Garantiedeuren GND

'Je kunt een deur maken op basis van een gestelde norm, maar dat zegt nog niets over de garantie van het product. Reden genoeg voor een aantal deurfabrikanten om zo’n 35 jaar geleden GND op te richten.’ Aan het woord is Henk Breel, directeur Stichting Garantiedeuren GND. ‘Onze aangesloten fabrikanten zijn continu bezig met kwaliteitsverbetering en het realiseren van aansluiting op de marktvraag. De GND-zekerheidsklassen verhogen het vertrouwen tussen fabrikanten en afnemers en geven duidelijkheid over de garanties en onderhoudsvoorwaarden. Centraal staat de borging van kwaliteit.’

'Een architect wil zich niet geremd voelen. Deze moet een deur in kunnen tekenen en ervan uitgaan dat het goed zit.'

‘GND was van oorsprong een initiatief van een groep buitendeur fabrikanten. In 2011 is ook het merendeel van de binnendeurfabrikanten toegetreden. Deze binnendeurfabrikanten hadden tot de toetreding nog geen uniforme garantieregeling. Inmiddels bieden we één uniform document waarmee we voor beide productgroepen duidelijkheid en zekerheid kunnen bieden aan opdrachtgever en gebruiker. Onze dekking ligt tussen de 70 en 80% een behoorlijk deel van de markt. Omdat we een compacte, professionele industrie zijn kunnen we snel schakelen. Inzake nieuwe garanties bijvoorbeeld. We anticiperen zeer snel op vragen vanuit de markt. Dat is redelijk uniek te noemen.’

‘De deurindustrie is vooruitstrevend. We willen vooraan in de markt opereren. Hierbij werken we niet alleen aan de kwaliteit van onze producten, maar ook aan het voldoen aan prestaties als brand-, rook-, inbraak- en geluidwerendheid. Een architect wil zich niet geremd voelen. Deze moet een deur in kunnen tekenen en ervan uitgaan dat het goed zit. Met een GND-deur is dat ook het geval. Daarbij maken wij het eenvoudig om de gewenste kwaliteit te controleren. Wanneer je om GND-garantie vraagt, weet je dat er een product komt dat middels een QR-code traceerbaar is en je via de GND-app direct kunt zien aan welke eisen de deur voldoet. Sterker nog, GND-fabrikanten zetten naast de QR-code ook het KOMO-certificaatnummer en zelfs het ordernummer op de deur.’

DEUR-KOZIJNCOMBINATIE

‘Wij doen tweejaarlijks onderzoek naar onze naamsbekendheid en ons imago. Ja, misschien is dat inderdaad wel bijzonder voor een relatief kleine club. De relatie met de markt is ons dan ook veel waard. Het aandachtspunt voor de komende tijd is de deur-kozijncombinatie. Het is juist de combinatie tussen de twee elementen -en tel daarbij ook het hang- en sluitwerk op- dat maakt dat het geheel goed functioneert. We moeten dus richting levering en montage van deursets. Zeker met het oog op de nieuwe CE-markering. Vanaf 2019 is de nieuwe Europese productnorm voor brand- en rookwerende deursets verplicht. Daarbij is het gezien het gebrek aan personeel in de bouw gemakkelijker om de set bij één leverancier te halen in plaats van de deur bij fabrikant a en het kozijn bij fabrikant b.’

‘Afsluitend wil ik graag wat kwijt over het garantiereglement. In de zeldzame gevallen dat er een geschil is tussen afnemer en fabrikant kan GND bemiddelen. Komen partijen er dan nog niet uit? Dan zorgen we voor beoordeling door een onafhankelijke expert.'

Garantiestichting GND zag 35 jaar geleden het levenslicht. GND is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse houten deur fabrikanten die een gegarandeerde kwaliteit bieden. Met een GND-deur voldoet u aan het bouwbesluit (KOMO). De aangesloten fabrikanten bieden met de GND-zekerheidsklassen garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product. De verstrekte garanties worden gecontroleerd door onafhankelijke instellingen.

Tekst: Marieke Pool | Fotografie: GND

Gepubliceerd op15 maart 2018 om 15:11