Deel deze spotlight

Gebruik de ruimte slim met groen- en gebruiksdaken

Tekst
BeeldNophadrain BV

Gestapeld ruimtegebruik is in Nederlandse steden een belangrijk onderwerp, zeker omdat bebouwing in de meeste gevallen samengaat met het opofferen van stedelijk groen. Steden verstenen steeds meer en de groene leefruimte wordt steeds kleiner. Nophadrain, leverancier van groen- en gebruiksdaksystemen, brengt niet alleen de esthetische waarde van groen terug naar de stad, maar geeft met haar systemen ook de ruimte die is ingenomen door gebouwen weer terug aan de inwoners. Bovendien leveren dit soort daken een positieve bijdrage aan het stedelijk leefklimaat. 

Door de klimaatverandering neemt het aantal hoosbuien steeds meer toe. Er valt dan in korte tijd zoveel neerslag dat de riolen overbelast raken. Groene daken verminderen de grote hoeveelheid water die in één keer in het riool terechtkomt. Het water wordt namelijk vertraagd van het dak afgevoerd. Bovendien houdt het substraat een gedeelte van het water vast. De vegetatie neemt het water uit het substraat op en geeft het weer terug aan de omgeving in de vorm van verkoelende waterdamp. Hierdoor wordt het riool niet alleen ontlast, maar dalen ook de temperaturen in de omgeving. En hoe zit het met de biodiversiteit in onze steden? Ook niet geheel onbelangrijk. Groene daken vergroten de biodiversiteit in de stad. Juist die biodiversiteit is van onschatbare waarde voor de leefbaarheid en economie van stedelijke gebieden.

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

Pieter Wesselink, Sales Director bij Nophadrain geeft aan dat groene daken steeds vaker worden meegenomen in de ontwerpfase van gebouwen. ‘Gemeenten zoals Rotterdam, Amsterdam en Groningen lopen voorop. Zo beschikt Rotterdam op locatie Vierhavenstrip over het grootste dakpark van Europa. Het intensieve groendaksysteem dat onder deze enorme openbare daktuin ligt, heeft Nophadrain geleverd. Dit project is in nauwe samenwerking met de gemeente tot stand gekomen en uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor de omwonenden’.

ADVISERING VAN A TOT Z 

De specialisten van Nophadrain geven bouwkundig advies dat rekening houdt met alle facetten van het bouwproces. De onderliggende dakconstructie, het dakbedekkingssysteem en de bescherming daarvan zijn namelijk van groot belang voor het succes van projecten met een groen- of gebruiksdak. Volgens Pieter Wesselink zijn er nogal wat partijen betrokken bij ontwerp en uitvoering. Bij dit soort projecten komt maatwerk kijken. ‘Belangrijk is het om een brug te slaan tussen iedereen die bij de aanleg van een groen- of gebruiksdak betrokken is: ontwikkelaars, (landschaps)architecten, constructeurs, dakdekkers, hoveniers en groenvoorzieners. Voor informatie over richtlijnen en normeringen tot advies over de juiste vegetatie of verharding kunnen de betrokken partijen bij onze technische adviseurs terecht.’ Een project zoals Dakpark Rotterdam past goed bij Nophadrain. Wesselink: ‘Wij zijn adviseur en maatwerkleverancier van hoogwaardige systemen waarin we met verschillende partijen samenwerken. Deze projecten zijn maatschappelijk van meerwaarde. Er wordt gebruiksgroen gecreëerd, daar waar de gebouwen de openbare ruimte hebben ingenomen. Dit sluit naadloos aan op onze filosofie: ‘Gebruik de ruimte’.

Tekst & Fotografie: Nophadrain BV

Gepubliceerd op20 november 2018 om 12:10
Adres
Mercuriusstraat 10
6468 ER Kerkrade