Via de gebruikersapp is de bewoner 24/7 op de hoogte van de binnenluchtkwaliteit.
De webportal laat de installateur toe om installaties makkelijk te beheren en op te volgen.
Deel deze spotlight

Gezond binnenklimaat in Brabantse NOM- woning

Tekst
BeeldRenson

Geen omkijken naar binnenluchtkwaliteit dankzij slimme Healthbox 3.0 ventilatie-unit van Renson.

Woningcorporatie BrabantWonen transformeerde in 2018 een voormalig buurtcentrum in Oss naar vier Nul-op-de-meterwoningen. In één van die woningen werd daarbij – voor het eerst in Nederland – de Renson Healthbox 3.0 geïnstalleerd, een energiezuinige en vraaggestuurde ventilatie-unit die automatisch en op maat van de bewoner waakt over de best mogelijke binnenluchtkwaliteit. Op het dak vallen de zwarte zonnepanelen meteen op. En de oude gevel van het gerenoveerde pand aan de Driek van Erpstraat kreeg een nieuwe, isolerende gevel aangemeten, afgewerkt met baksteenstrips. Over alles is nagedacht: zelfs de brievenbus zit niet in de deur, maar hangt ernaast, om geen onnodige kieren te creëren. Eén van de nieuwe bewoners laat trots zijn huis zien: “Dit is allemaal state of the art technologie”, zegt hij, wijzend naar zijn technische ruimte. “Ik vind dat wel interessant. Maar belangrijker nog is dat dit een aangename, comfortabele woning is.” 

Net als elke woningcorporatie, staat ook BrabantWonen voor een grote opgave: het energieneutraal maken van haar volledige woningvoorraad in 2050. In feite staan de corporaties nu aan het begin van deze transitie. En het is van belang dat nu zoveel mogelijk kennis vergaard wordt, om over enkele jaren echt grote stappen te kunnen zetten met schaalbare concepten, die grotendeels prefab aan te leveren zijn. De vier woningen in Oss zijn dan ook een belangrijke schakel in deze zoektocht. Bij de Groene Brink, zoals het pilotproject genoemd wordt, worden de woningen de komende paar jaar uitgebreid gemonitord. Hoe werken de installaties, hoe gedragen bewoners zich en op welke manier kan de NOM-prestatie het best gegarandeerd worden?

NEDERLANDSE PRIMEUR

BrabantWonen deed voor deze transformatie een uitvraag en koos voor het plan van de combinatie van Kemkens installatieburo en Caspar de Haan onderhoud & renovatie. Hierin werden vier op het oog identieke NOM-woningen gerealiseerd, echter met vier verschillende installatieconcepten. Bij één van die woningen wordt de ventilatie verzorgd door de Healthbox 3.0 ventilatie-unit van Renson. Het was meteen ook de eerste installatie met dit geconnecteerde toestel in Nederland. 

Via z’n sensoren meet de unit continu de binnenluchtkwaliteit. Van zodra er in een ruimte in huis een te hoog CO2-, vocht- en of VOC-gehalte gemeten worde (VOC: vluchtige organische componenten of luchtjes), past het toestel volatuomatisch z’n ventilatieniveau aan. Zo wordt per ruimte de luchtkwaliteit op peil gehouden, zonder onnodig energie te verspillen. Zo is de bewoner steeds zeker van de best mogelijke binnenluchtkwaliteit, zonder naar z’n ventilatiesysteem te moeten omkijken. Bij dit vraaggestuurde C+ ventilatiesysteem in de Groene Brink komt de vers aangevoerde buitenlucht vanuit de onderdorpel onder het kozijn, waardoor eventuele koudeval langs het raam beperkt wordt. Verwarming van de woning gebeurt hier door een bodemwarmtepomp in combinatie met vloerverwarming. De 65 meter diepe bronnen voor de bodemwarmte werden pal voor de voordeur geboord, maar uiteraard is daar nu geen spoor meer van te zien.

EERSTE SLIMME HEALTHBOX 3.0 VENTILATIE-UNIT IN NEDERLAND

Met de Healthbox 3.0 van Renson die in één van van de vier woningen in Oss voor de ventilatie zorgt, was De Groene Brink in 2018 het eerste project met deze geconnecteerde ventilatie-unit in Nederland. De nieuwe, slimme ventilatie-unit van Renson past dan ook perfect in dit renovatieconcept. Helemaal nieuw aan deze geconnecteerde ventilatiebox is dat de bewoner via een app dag en nacht zicht heeft op de binnenluchtkwaliteit en op de activiteiten van de Healthbox om die op peil te houden. Ook krijgt de huurder een melding wanneer er sprake is van slechte kwaliteit, met extra tips voor een gezond binnenklimaat. “Op deze manier hopen we bewoners bewuster te maken van de luchtkwaliteit in hun woning”, vertelt Joep Breukels van Renson. “Voor velen is het nog niet altijd duidelijk dat ventileren minstens even belangrijk is als isoleren. Door alles potdicht te maken ontstaat vocht en schimmel, maar ook een te hoog CO2-gehalte in huis. Mensen linken dit echter niet aan de hoofdpijn of allergieën die ze hebben. Daar hopen we op deze manier verandering in te brengen.” “Ook voor ons als installateur betekent de Healthbox 3.0 een gigantische stap voorwaarts,” is Ben Goossens van Kemkens enthousiast over deze installatie. “Een geconnecteerd toestel als dit, maakt dat we via een webportal al onze installaties kunnen opstarten, beheren en opvolgen. Bij de inregeling en kalibratie van de box hoeft onze installateur enkel het stappenplan in de installatie-app te doorlopen. Ook het instellen en bijstellen van de debieten gebeurt voortaan via de app. Dat levert ons dus heel wat tijdswinst op.” 

Tekst & Fotografie: Renson

Gepubliceerd op2 april 2019 om 14:34