Deel deze spotlight

hoe ecophon werkt aan transparante duurzaamheid

Tekst
BeeldEcophon

Duurzaamheid is meer dan een woord — het is een collectieve beweging om mensen en de planeet te beschermen, die om een oprechte betrokkenheid en een daadwerkelijke zorg vraagt. Helaas is dit niet altijd zo. Als het begrip duurzaamheid in plaats daarvan wordt gebruikt om belangrijke feiten in de markt te zetten, onjuist te informeren of te verdoezelen, verliest het begrip zijn geloofwaardigheid waardoor het een inhoudsloos statement wordt dat meer kwaad dan goed doet.

HOE WERKT ECOPHON AAN DUURZAAMHEID?

De bouwsector wordt groener en de vraag naar duurzame bouwproducten en materialen groeit. Leveranciers moeten dringend aan deze vraag voldoen met transparantie over de impact op het milieu. Maar het betreft niet alleen onze producten maar ons hele productieproces.

Ons platform is gebaseerd op 4 belangrijke doelstellingen.

STREVEN NAAR WARE NET ZERO UITSTOOT

Duurzaamheid moet een echt meetbaar voordeel opleveren. Uiteindelijk is ons belangrijkste duurzaamheidsdoel voor het bedrijf om tegen 2050 niet meer koolstof uit te stoten dan kan worden opgenomen. We zijn op de goede weg en streven naar 33% minder directe uitstoot dan in 2017 tegen 2030. Daarvoor gaan we onze eigen uitstoot bij alle activiteiten op alle mogelijke manieren verlagen zodat we uitstaande restuitstoot niet hoeven te compenseren.

INTEGRITEIT EN TRANSPARANTIE

Inkopers moeten leveranciers aansporen tot transparantie door bij aanbestedingen milieuproductverklaringen te eisen. Een goed EPD is gebaseerd op leverancier- en productspecifieke gegevens, in plaats van op wereldwijde gemiddelden. Het alternatief is vaak om gegevens tussen verschillende leveranciers en producten in dezelfde categorie samen te voegen, waardoor de ware ecologische footprint van elk product wordt verdoezeld.

Ecophon gebruikt EPD’s die per product door onafhankelijke partijen geverifieerd zijn. Deze info is allemaal openbaar en terug te vinden in ons downloadcentrum op de website. Onze producten zijn gecertificeerd voor Eurofins Indoor Air Comfort en voor de nabije toekomst streven we ernaar dat 85% van onze producten over het label Eurofins Indoor Air Comfort Gold beschikken.

CIRCULARITEIT IN ONS BEDRIJFSMODEL

We werken aan een echt circulair bedrijfsmodel waarin we ons gebruik van nieuwe grondstoffen verminderen, afval reduceren en stortplaatsen vermijden door hergebruik en recycling. Onze glaswol kern bestaat nu al voor 70% uit post-consumer gerecycled glas. Tegen 2025 willen we dat 75% van de Europese markt gedekt is door onze recycling service. Daarnaast bekijken we ook andere zaken zoals verpakkingen en transport.

INNOVATIE MET EEN DOEL

De wereld wordt niet CO2-neutraal door alleen te compenseren en extra bomen te planten.. Bij Ecophon wordt de beweging naar echte duurzaamheid gedreven door innovatie. En dat op 2 manieren: onze huidige producten en activiteiten aanpakken om hun ecologische footprint te verkleinen. Nieuwe en radicalere manieren bedenken om te verbeteren, zoals inzet van nieuwe materialen, processen of samenwerkingen. Dit proces wordt eco-innovatie genoemd.

Het moet transparant worden welke keuzes daadwerkelijk duurzaam zijn. Ecophon scoort daarom ook hoog bij instanties zoals BREEAM,LEED en WELL die certificeringen maken voor duurzaam gebouwde omgevingen. Een zeer belangrijk punt in een tijd waar groene scores zwaar doorwegen bij aanbestedingen.

Lees alles over onze visie en missie op het gebied van duurzaamheid op ons online platform.

Gepubliceerd op6 juli 2022 om 0:00