Deel deze spotlight

Meer binnenruimte, meer winst

Tekst
BeeldKingspan Insulation Nederland

Om te voldoen aan de huidige en toekomstige wetgeving van energetische prestaties van gebouwen speelt de gebouwschil een belangrijke rol. Hoe kunt u met uw ontwerp voldoen aan de hoge energetische eisen en toch zoveel mogelijk uit uw investering of de investering van uw klanten halen? Kingspan Insulation onderzocht het effect van slank isoleren met hoge thermische prestaties op de return of investment (ROI) van commercieel vastgoed.

De bruikbare ruimte in een gebouw is de fundamentele basis voor de waardering van het investeringspotentieel van onroerend goed. Gebouwen met een grotere gebruikers oppervlakte zullen naast een hogere financiële waarde zorgen voor meer huur- en verkoopopbrengst. Hierbij is isolatie bepalend in de totale dikte van de muurconstructie en de hoeveelheid oppervlakte die in de binnenruimte verloren gaat. Ruimte die gebruikt kan worden om extra huurinkomsten te verkrijgen of om een hoger verkoopbedrag te ontvangen per woning of appartement. Deze ruimte is dus waardevol in commercieel vastgoed.

Arjan van Gils, Business Development Director Kingspan Insulation: ‘Stelt u zich voor dat u de dikte van de spouwmuur constructie van uw gebouw zou kunnen verminderen zonder het algehele ontwerp te beïnvloeden en zodoende ruimte vrijmaakt waarmee het volledige investeringspotentieel voor u of uw klant wordt ontgrendeld...

’‘Met onze nieuwe Kingspan Kooltherm® K108 Spouwplaat heeft u dit in handbereik. Deze isolatieoplossing is gemaakt van Resol hardschuim en heeft een lambdawaarde van 0,018 W/m·K. Daarom isoleren ze beter en zijn ze het dunste onder de hard-schuim isolatieplaten. Hiermee kunt u dus stukken slanker isoleren in vergelijking tot bijvoorbeeld minerale wol. Wij hebben aan onafhankelijk onderzoeksbureau Develop Inc gevraagd of zij de return on investment van de extra binnenruimte kunnen berekenen voor onze nieuwe spouwplaat in vergelijking tot andere isolatie oplossingen. De resultaten zijn de moeite waard om te bekijken’, aldus van Gils.

HET EFFECT VAN SPOUWMUURISOLATIE OP DE ROI

Jourdain  Martens  van  Develop  Inc.  onderzocht  wat  er  nu gebouwd wordt aan appartementengebouwen in een aantal grote steden, zoals Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Utrecht, Arnhem, Nijmegen en Groningen. Uitgaande van een Rc-waarde van 4,5 m²·K/W en een vaste buitenmaat werd op basis van gemiddelde verkoopprijs per m² gebruikersoppervlakte de ROI berekend voor verschillende isolatie oplossingen.

MEER RENDEMENT MET KOOLTHERM K108 SPOUWPLAAT IN ALLE GEVALLEN

Uit het onderzoek van Develop Inc blijkt dat de Kingspan Kooltherm® K108 Spouwplaat consequent een hogere return on investment oplevert dan alternatieve isolatieoplossingen. Zo levert een gemiddeld appartementencomplex met 5 woonlagen in  bijvoorbeeld  regio  Amsterdam  ruim  EUR  92.000,-  meer  verkoopopbrengst  op bij  gebruik  van de Kooltherm®  K108  Spouwplaat dan minerale wol. Van Gils: ‘Onze platen zijn op zichzelf wel iets duurder dan een alternatieve oplossing zoals minerale wol, maar uiteinde-lijk betaalt het zich dubbel en dwars terug. Verschillen zitten hem met name in de buitenwandopeningen, dakafwerkingen, buitenwanden en funderingsconstructies. Door de slankere constructies ontstaat meer binnenruimte. Dit levert toch nog bijna 36 m² meer gebruikersoppervlakte op per appartementencomplex in vergelijking tot minerale wol. Dit lijkt niet veel, maar als u het doorrekent met de verkoopopbrengst per m², dan telt het financiële voordeel enorm op. Kunt u nagaan wat dit betekent als u bouwt volgens BENG (Bijna-Energieneutrale Gebouwen) of het Nul-op-de-meter principe. Door de hogere vereiste thermische prestaties wordt het slanker kunnen bouwen alleen maar belangrijker.’

De samenvatting van het onderzoek is als White paper gratis hier te downloaden. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het Kooltherm®team op 0800 – 54 64 777

Tekst & fotografie: Kingspan

Gepubliceerd op31 januari 2018 om 11:09