Deel deze spotlight

Realistische financiële projectadministratie door onderhanden werk

Tekst
BeeldAFAS Software

Als commercieel bedrijf wil je een financiële administratie die staat als een huis. Sterker nog: je bent het zelfs verplicht! Een financiële rapportage is kansloos zonder realistische inzichten. Toch is dat nog vaak een flinke uitdaging, vooral bij (langlopende) projecten. Gelukkig is er een methode die voor helderheid zorgt: onderhanden werk. Aan de hand van voorbeelden leggen we uit wat onderhanden werk is, welke definities er zijn en bespreken we de methodes die je het beste kunt toepassen.

Wat is onderhanden werk?

Onderhanden werk geeft aan hoeveel werk er is gedaan waarvoor nog geen factuur is gestuurd naar de opdrachtgever, maar waarvoor de opdracht al wel binnen is. Je weet de opbrengsten dus al op voorhand. Onderhanden werk komt veel voor bij bedrijven met langlopende projecten, zoals bouwbedrijven en architecten- en ingenieursbureaus. De term onderhanden werk (OHW) is belangrijk bij de financiële administratie van commerciële bedrijven. In plaats van dat je kosten en opbrengsten direct in de resultatenrekening boekt, parkeer je de kosten en opbrengsten op de balans. Hierdoor is je bedrijfsresultaat niet meer afhankelijk van het specifieke moment waarop je kosten en opbrengsten maakt, maar juist van de voortgang van een project. Dit geeft een realistischer beeld van de status van een project.

Twee definities van onderhanden werk

In de wereld van onderhanden werk zie je vaak twee begrippen voorbijkomen: ‘onderhanden werk’ en ‘onderhanden projecten’. De termen lijken op elkaar, maar betekenen niet helemaal hetzelfde. Het grote verschil: ‘onderhanden werk’ is voor eigen rekening en risico is en ‘onderhanden projecten’ is in opdracht van derden. Laten we ook dit toelichten met een voorbeeld.

Onderhanden werk

Stel dat fabrikant A luxe espressomachines produceert. De productie is al van start gegaan, er wordt voorraad gecreëerd, maar er is nog geen bestelling gedaan. In dit geval zijn de gemaakte producten voor eigen rekening en risico. De machines vallen onder ‘onderhanden werk’ op de balans. Bij onderhanden werk tel je de opbrengsten en resultaten pas wanneer je de producten verkoopt.

Onderhanden projecten

Fabrikant B maakt ook luxe espressomachines. Maar in plaats van productie zonder bestelling, start fabrikant B pas wanneer een klant een order heeft geplaatst en getekend. Deze fabrikant werkt dan in opdracht van derden. De espressomachines worden op de balans genoteerd als ‘onderhanden projecten’. Bij onderhanden projecten is tussentijds factureren wel mogelijk. Je kunt dus tijdens het project al winsten nemen, in tegenstelling tot bij onderhanden werk.

Op zoek naar de juiste software voor jouw projectadministratie? Met de projecten software van AFAS borg je de projectadministratie in één geïntegreerd systeem. Zo beschikken projectmedewerkers over actuele projectgegevens en projectmanagers over alle benodigde inzichten in de vorm van dashboards. Daarmee houd je zowel de planning als het budget onder controle en komen jij en jouw klanten niet achteraf voor verrassingen te staan.

Meer weten over de productadministratie van AFAS

Gepubliceerd op25 januari 2021 om 8:30