Deel deze spotlight

Tourniquetdeuren bij R10-gebouw Fontys Hogeschool

Tekst
BeeldBoon Edam Nederland B.V.

Bij het R10-gebouw van de Fontys Hogeschool in Eindhoven staat duurzaamheid en circulariteit centraal in het onderwerp. De Rachelsmolen campus moet de komende jaren veranderen in een volledig in de stad geïntegreerde, uitnodigende en inspirerende plek waar studenten, docenten en lokale bedrijven samenwerken. Ector Hoogstad Architecten ontwierp een gebouw dat verbinding maakt, flexibiliteit biedt en in hoge mate duurzaam is.

Uitstraling

Ector Hoogstad Architecten heeft het nieuwe R10-gebouw ontworpen als hedendaags toonbeeld van aantrekkelijke en effectieve campusarchitectuur. De kern van het ontwerp wordt gevormd door een royaal casco die bestaat uit drie parallelle beuken van 11 meter diep en een standaard verdiepingshoogte van 4,5 meter. Alle verdiepingen zijn volledig vrij indeelbaar en adaptief, daardoor zijn ze geschikt voor snel veranderend onderwijs, je kan nu kleinere ruimtes voor groepswerk afwisselen met grote open studielandschappen.

Verbinding

Dankzij de modulaire opbouw van het casco is het mogelijk om op verschillende manieren te zorgen voor verbindingen tussen de gebruikers onderling en met de campus buiten het gebouw. Dankzij de overstek van de verdiepingen bevindt de entree bevindt zich in het hart van het gebouw. Een tweetal

handbediende Tourniket draaideuren

vormen de hoofdentree en na binnenkomst kom je in een ‘diagonale boulevard’, die alle verdiepingen met elkaar verbindt. Deze diagonale boulevard bevat verschillende ontmoetingsruimten en is daarmee het sociale hart van het gebouw. Ook stimuleert diagonale boulevard beweging door de trap te pakken in plaats van de lift. Als tegenhanger van de overstek verdiepingen aan de entreezijde, loopt het gebouw aan de westzijde terrasvormig op.

Duurzaamheid en circulariteit

Duurzaamheid en circulariteit staan centraal in het onderwerp. De energiebehoefte is 40% lager dan de nieuwe wettelijke BENG norm. Dat komt door de oriëntatieafhankelijk ontworpen gevels en hoogwaardig isolerende gevels en daken. Het gebouw maakt gebruik van installatietechnische maatregelen zoals een WKO, warmtepompen en zonnepanelen. Dit maximaliseert het percentage herbruikbare energie. Bijzonder innovatief is ook het klimaatadaptieve waterretentiedak. Het materiaalgebruik is circulair waar mogelijk. Ook Boon Edam kon met het installeren van de

Tourniket draaideuren

een positieve bijdrage leveren aan de duurzaamheid van dit schoolgebouw. Omdat het met draaideuren minder energie kost om het binnenklimaat in het gebouw in stand te houden, helpen ze om de ecologische voetafdruk van een gebouw te verkleinen en om energie en kosten te besparen.Gepubliceerd op6 november 2023 om 16:25