Deel deze spotlight

Van product naar energieconcepten

Tekst
BeeldATAG Verwarming Nederland B.V.

'De logische stappen naar duurzaam verwarmen'

De grootschalige verduurzaming van vastgoed staat hoog op de agenda. Er zijn steeds meer specialisten betrokken bij het bouwproces waarbij de rol van de architect verandert door de vraag naar duurzame gebouwen. Of het nu gaat om nieuw- of om renovatiebouw. Van hen wordt verwacht dat ze voldoende op de hoogte zijn van de verschillende installatieconcepten om duurzame gebouwen te ontwerpen. Maar wat zijn de duurzame mogelijkheden?

Ons antwoord is dat we geloven in het principe . Concepten waarbij diverse energievormen samenwerken en worden gecombineerd en keuzen maken op basis van maximale reductie van de CO2-uitstoot tegen minimale kosten. Van bron tot gebruiker. Hou het simpel! Een CV-ketel als product, een combinatie van CV-ketel en zon met laag temperatuur verwarming naar bijv. een warmtepomp, al dan niet hybride. Dat is integratie van systemen, waarbij de gebruikte energie efficiënt en zuinig wordt ingezet met behoud van comfort. Alleen zo gaan we 'vol gas naar CO2-neutraal' en zijn er meerdere wegen die leiden naar dit gezamenlijke doel.

ATAG’s keuze voor hybride warmtepompen

Hybride warmtepompen gaan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Nederland ‘omzetten’ naar All-Electric is – lettend op de huidige omstandigheden – nu nog niet mogelijk. Dit levert problemen op in de energievoorziening, aangezien het bestaande elektriciteitsnetwerk op dit moment nog niet beschikt over de juiste capaciteit.

Er zijn 2 belangrijke toepassingen, die onze keuze voor hybride warmtepompen onderbouwen;

Hybride als tussenoplossing

  • Plaatsen bij bestaande ketels
  • Als vervanging van bestaande ketels: Tijdwinst van 15 jaar. Nu een hybride WP plaatsen betekent dat deze over 15 jaar vervangen kan worden door een zgn. standalone WP, waarbij de huidige capaciteit van het elektriciteitsnet is aangepast

Hybride als definitieve oplossing: wanneer het huidige fossiele gas ‘fossielvrij/groen’ wordt.

De Energion Warmtepomp

De Energion M warmtepompen zijn vooral zgn. monobloc-systemen, ingevuld door hybride- en standalone toestellen. Deze zijn beschikbaar in diverse samenstellingen. Variërend van toestellen die voorzien in verwarming tot een ‘alles in één’ configuratie. De Energion maakt gebruik van de warmte uit de lucht en kan verwarmen, koelen en warm water leveren. Geschikt voor vervanging, maar ook voor nieuwbouw.

Bij de ontwikkeling van de ATAG Energion M serie is veel aandacht besteed aan het zoveel mogelijk wegnemen van geluid. Het geluidsniveau is te vergelijken met geluid dat je hoort in een stille straat, een koelkast die aanslaat of een auto die langsrijdt. Vergelijkbaar met een zacht spelende radio (40 dB) en een normaal gesprek. Bovendien is het mogelijk de warmtepomp in een zelf te bepalen tijdsblok zo in te stellen dat de warmtepomp 3 dB(a) stiller is. Deze vermindering wordt ervaren als een halvering van het geluid. Dankzij deze maatregelen is de ATAG Energion M de stilste in zijn klasse.(60 dB). Het geluid valt hierdoor meestal weg in de zgn. omgevingsgeluiden.

Vol gas naar CO2-neutraal

Ons advies is om te beginnen met de Trias Energetica en vanuit hier gaan werken aan het energiezuinig verwarmen van het gebouw. Denk hierbij vooral niet in technieken, maar in het uiteindelijke doel, CO2-neutraal in 2050.

Tekst | Fotografie: Atag Verwarming

Gepubliceerd op17 december 2019 om 8:59