Easyflex luchtkanalen - De flexibele, dubbelwandige kunststof luchtkanalen staan garant voor een kwalitatief leidingennet
Deel deze spotlight

'Ventileer en verwarm daar waar je leeft'

Tekst
BeeldRenson

Mensen zijn steeds bewuster bezig met een gezonde levensstijl, maar één ding zien velen nog te vaak over het hoofd: is hun huis wel een gezonde plek om in te leven? Niet eens zo’n gekke vraag, als je bedenkt dat de luchtkwaliteit binnen vaak tot 10x slechter is dan buiten, en als je weet dat mensen gemiddeld maar liefst 85% van hun tijd binnen doorbrengen. En laat dit nu net bij Renson zijn waar we volop voor gaan: een gezonde en comfortabele leefomgeving voor iedereen.

Luchtdicht bouwen en goed isoleren heeft ontegensprekelijk een positief effect op de energiefactuur, maar kunnen niet zonder een gecontroleerde en continue basisventilatie om een perfecte binnenluchtkwaliteit te kunnen garanderen. En daarvoor
heeft Renson een ventilatiesysteem op maat van elke bouwer/verbouwer.


MECHANISCHE BALANSVENTILATIE: RENSON ENDURA DELTA (D+)


Voor wie constant thuis is, bewust bezig is met ventilatie en het juiste gebruik ervan, en hoge akoestische eisen stelt (omdat hij of zij bv. langs een drukke baan woont), is de keuze voor de Renson Endura Delta met warmtewisselaar een valabele keuze met een hoog rendement. Voorwaarde is dan wel dat men zich bewust is van de extra kosten die dit met zich meebrengt voor het onderhoud van de leidingen (elke 5 jaar) en warmtewisselaar (elk jaar) en het tijdig vervangen van de filters (ieder half jaar). Voor dit ventilatiesysteem is ook een dubbel kanalennet nodig, voor zowel toevoer als afvoer.


VRAAGGESTUURDE VENTILATIE MET NATUURLIJKE TOEVOER VAN VERSE LUCHT: HEALTHBOX (C+)


Voor wie niet wakker wil liggen van ventilatie, zweert bij de toevoer van natuurlijke verse buitenlucht en intelligent wil ventileren per ruimte in huis, is het vraaggestuurd C+-systeem dan weer een logischere optie. Aangezien de verse lucht wordt binnengebracht via raamverluchtingen, moeten er in dit geval enkel ventilatiekanalen ingebouwd worden voor de afvoer van de verontreinigde binnenlucht. Een vraaggestuurd ventilatiesysteem als dit combineert de constante toevoer van verse buitenlucht via zelfregulerende raamroosters met de afvoer van vervuilde lucht via de intelligente Healthbox-unit van Renson. Dynamische sensoren meten 24 uur per dag het niveau van CO2, vocht en VOC’s in de binnenlucht en passen het ventilatieniveau daar automatisch op aan. Dit betekent dat er slechts meer geventileerd zal worden in die ruimtes in huis waar dat nodig is, enkel daar waar men leeft dus. Dit zorgt voor een besparing van 30 tot 50% op de energierekening in vergelijking met een permanent draaiend ventilatiesysteem.


De nieuwe, geconnecteerde Healthbox 3.0 van Renson is zelfs klaar voor alle ‘smart homes’, want communiceert via een app zowel met de installateur als de bewoner. Die eerste kan de slimme ventilatie-unit zo sneller installeren en z’n werven
beheren. De bewoner wordt 24/7 geïnformeerd over de luchtkwaliteit in z’n woning.


VENTILEREN HAND IN HAND MET HERNIEUWBARE ENERGIE: ENDURA (E+)


De Renson E+ndura gaat als hart van het E+-systeem nog een stapje verder en integreert een vraaggestuurde ventilatie-afvoerunit met verwarming in één toestel. De ingebouwde warmtepomp recupereert de warmte uit de afgevoerde ventilatieluhct en brengt die – vermengd met buitenlucht – op een hoger, bruikbaar temperatuurniveau voor ruimteverwarming. Daarnaast kan die duurzaam opgewekte energie ook aangewend worden om het sanitair warm water in het geïntegreerde boilervat (300 l) op te warmen. Zo is er steeds voldoende sanitair warm water beschikbaar. Toch wordt de E+ndura steeds in hybride opgesteld met een externe laagvermogen verwarmingsketel (op gas of stookolie). Is de vraag voor warmte op een bepaald moment hoger dan het beschikbare duurzame verwarmingsvermogen van de E+ndura, of ligt het actuele duurzame rendement van de unit te laag, dan wordt die verwarmingsketel aangesproken. Hierdoor is er altijd voldoende warmtecapaciteit voorhanden en dit tegen de meest voordelige energieprijs. ■

Gepubliceerd op30 mei 2017 om 7:05