Deel deze spotlight

Waterretentiesystemen voor duurzame en klimaatbestendige steden

Tekst
BeeldNophadrain BV

De gevolgen van de klimaatverandering zijn en blijven de uitdaging voor onze eigen en onze volgende generatie. Enerzijds hebben we te maken met temperatuurstijging. Aan de andere kant hebben we te maken met hevige en onvoorziene regenval, waardoor er in steden overstromingen en ernstige overbelasting van het riool ontstaan. Dit gecombineerd met de trend naar verstedelijking en de toenemende wens naar een groene, biodiverse leefruimte om aan onze basisbehoeften te voldoen, vormt een uitdaging voor onze samenleving.

Het claimen van land en de daarmee samenhangende afsluiting van natuurlijke bodem door verstedelijking wordt gezien als een van de belangrijkste oorzaken van de overstromingsproblematiek. De kleine waterkringloop wordt steeds meer verstoord, omdat er geen tijd is om water te verdampen. Regenwater kan namelijk niet meer in de grond infiltreren, waardoor het water rechtstreeks naar het riool stroomt. Het riool raakt overbelast en dit zorgt voor mogelijke wateroverlast.

Door aan een standaard gebruiksdak gedefinieerde waterbergingselementen toe te voegen en deze te combineren met een instelbare stuwingsregelaars, transformeert het berijdbare dak in een waterretentie- en waterbeheersysteem. Op basis van modellen voor regenafvoer kunnen systemen worden ontworpen om berekende watervolumes gedurende een specifieke periode op te slaan en pas later af te voeren naar het riool.

ND WSE-100lte WATERRETENTIE ELEMENTEN

De ND WSE-100lte Waterretentie Elementen zijn ontworpen voor het gebruik op daken met extensieve vegetatie en een standaard afschot en zijn daarom geschikt voor tijdelijke opslag van overtollig regenwater om zo het riool te ontlasten. Voor een exacte bepaling van de afvoerhoeveelheid zijn passende stuwingsregelaars met de dakopbouw te combineren.

Om de dakbedekking of de thermische isolatie (bij een omkeerdak) te beschermen moet het ND SV-300 Beschermvlies onder het ND WSE-100lte Waterretentie Element worden geplaatst. Het ND FV-300 Filtervlies wordt als filterlaag ingezet.

Bij alle installaties moet extra aandacht worden besteed aan de bepaling van het maximale waterbufferingsniveau en de overloop, om te voorkomen dat water zich kan ophopen in de onderlaag. Dit vergroot de kans op het wegspoelen van fijne materialen wat resulteert in destabilisatie van de onderlaag en uiteindelijk de gehele opbouw. Elk waterretentiesysteem moet worden gecombineerd met een instelbaar stuwingsregelaar (ND AFC-200 Instelbare Stuwingsregelaar). De projectspecifieke waterafvoer wordt aangepast aan de berekende afvoerwaarden door de instelbare stuwingsregelaar in de gewenste positie te draaien en gelijk te stellen aan de tabel voor afvoercoëfficiënt.

Het waterretentie-element is ontworpen voor het gebruik op daken voor extensieve begroeiing met een standaard afschot en is daarom geschikt voor tijdelijke opslag van overtollig regenwater om zo het riool te ontlasten.

Gepubliceerd op22 mei 2023 om 8:00