KiK-tool legt basis voor efficiënte borging: gratis, simpel en snel!

De KiK-tool is de softwareapplicatie die specifiek is ingericht voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De unieke eigenschap van de KiK-tool is dat het de kans op het optreden van een risico tijdens een bouwproces, de omvang van dat risico én de gevolgen structureert. De tool legt hiermee de basis voor een efficiënte borging: gratis, simpel en snel!

Met de gratis KiK-tool kan de kwaliteitsborger een risicobeoordeling en een borgingsplan van het bouwplan maken. De KiK-tool biedt een digitaal platform waarin alle partijen kunnen samenwerken om de kwaliteitsborging efficiënt vorm te geven. Daarnaast geeft de tool een overzichtelijk beeld van de risico’s en beheersmaatregelen, ofwel ‘kwaliteitsborging op maat’.

De KiK-tool genereert diverse verplichte rapportages, maar ook voor bewijsvoering van de bouwer is de KiK-tool relevant. Hoewel de kwaliteitsborger ‘hoofdgebruiker’ is van de KiK-tool kunnen de andere partijen zoals de opdrachtgever en aannemer meeleesrechten krijgen in de KiK-tool.

KiK voor ontwikkelaars en voorschrijvers

Hoe vroeger de risico’s rond een bouwproject bekend zijn, des te eerder zijn de juiste borgingsmaatregelen te nemen. KiK voor ontwikkelaars en voorschrijvers stelt je in staat om al vanaf de ontwerpfase te anticiperen op de kwaliteit die in de opleveringsfase noodzakelijk is. KiK stroomlijnt de kwaliteitsborging gedurende het hele proces. En omdat zowel ontwikkelaars en voorschrijvers, als bouwers en (kwaliteits)borgers met KiK werken, spreekt iedereen dezelfde taal.

  • Voldoen aan publieke, private en projectspecifieke kwaliteitseisen.
  • One-stop-shopping: voor alle bouwwerken en gevolgklassen.
  • Verzekerbaarheid van alle bouwwerken: third party én first party.
  • Aanbevolen door 30 beeldbepalende branches in de bouw.
Gepubliceerd op3 januari 2023 om 0:00
Adres
Burgemeester van Reenensingel 101
2803 PA Gouda
Contact
Stichting KiK