Stichting KiK

Stichting KiK: verbindende factor in bouwkwaliteit


Stichting KiK helpt de bouw en infra te voldoen aan de kwaliteitsnormen volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het verzamelen van de benodigde bewijslast door bouwbedrijven i.v.m. hun aansprakelijkheid. Samen met diverse partijen helpt stichting KiK de implementatie van kwaliteitsborging te bevorderen en te faciliteren. Stichting KiK zet daartoe het generieke kwaliteitsborgingssysteem KiK in.

Jouw voordelen

KIK is hét instrument voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. KiK biedt je specifieke voordelen. Dat komt omdat het instrument is ontwikkeld in nauwe samenspraak met o.a. ontwikkelaars, voorschrijvers, bouwbedrijven en kwaliteitsborgers. De gecombineerde expertise van branches in en rond de bouw en infra zie je terug in de voordelen van KiK.

Met KiK kunt je alles (laten) bouwen. Er is aantoonbaar sprake van geborgde kwaliteit: KiK voldoet aan alle wet- en regelgeving in bouw en infra, én aan private kwaliteitseisen. KiK is inzetbaar voor alle typen bouwwerken, wel en niet vergunningplichtig. KiK is geschikt voor alle gevolgklassen. Met KiK werk je gemakkelijk, flexibel en online binnen de kaders van de wet- en regelgeving in bouw en infra. Waaronder de Wkb.

KiK-kwaliteitsborgers

Van alle instrumenten heeft KiK veruit de meeste kwaliteitsborgers aan zich gebonden. Zij zitten verspreid over heel Nederland. Er is dus altijd een KiK-kwaliteitsborger bij jou in de buurt.

KiK voor ontwikkelaars en voorschrijvers

Hoe vroeger de risico’s rond een bouwproject bekend zijn, des te eerder zijn de juiste borgingsmaatregelen te nemen. KiK voor ontwikkelaars en voorschrijvers stelt je in staat om al vanaf de ontwerpfase te anticiperen op de kwaliteit die in de opleveringsfase noodzakelijk is. KiK stroomlijnt de kwaliteitsborging gedurende het hele proces. En omdat zowel ontwikkelaars en voorschrijvers, als bouwers en (kwaliteits)borgers met KiK werken, spreekt iedereen dezelfde taal.

  • Voldoen aan publieke, private en projectspecifieke kwaliteitseisen.
  • One-stop-shopping: voor alle bouwwerken en gevolgklassen.
  • Verzekerbaarheid van alle bouwwerken: third party én first party.
  • Aanbevolen door 30 beeldbepalende branches in de bouw.


Samen werken aan bouwkwaliteit met gratis KiK-tool

De gratis KIK-Tool is de softwareapplicatie die specifiek is ingericht voor de Wkb. De unieke eigenschap is dat het de kans op het optreden van een risico tijdens een bouwproces, de omvang van dat risico én de gevolgen structureert en vervolgens de basis legt voor een efficiënte borging. De KiK-tool versterkt de kans om uniformiteit in kwaliteitsborging voor de bouw en infra te vergroten. Met de KiK-tool kun je de onder de Wkb verplichte risicoanalyse bij bouwprojecten maken. Vervolgens maakt de KiK-tool zichtbaar wat je moet doen om zulke risico’s te managen in een borgingsplan. Een grote stap vooruit voor kwaliteitsborgers, architecten, gemeentes en aannemers, die allemaal met KiK kunnen werken om het doel van de Wkb (betere bouwkwaliteit binnen wettelijke kaders) samen te bereiken. Dat doen ze door in één applicatie de wettelijk verplichte rapporten voor de kwaliteitsborgers en de aannemers op te stellen.

Wil je meer informatie of een demo van de KiK-tool? Neem dan contact op met de servicedesk via info@kik-tool.nl of bel met 085-782 29 68.


Adres
Burgemeester van Reenensingel 101
2803 PA Gouda
Contact
Stichting KiK