Foto: Marco Peters
Deel deze spotlight

Wat is de TloKB en wat doet zij?

TekstCeciel Butterhoff
BeeldMarco Peters

Een interview met Martijn Tummers, directeur van de TloKB. Nu de Wkb, is ingegaan, zijn we benieuwd naar het reilen en zeilen van het stelsel van kwaliteitsborging. Naast de kwaliteitsborger en de instrumentaanbieder is de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw, kortweg TloKB, een belangrijke speler in dit stelsel. Het werk van de TloKB is nog niet voor iedereen even zichtbaar. Tijd dus om meer te weten te komen.

Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Wkb, is ingegaan, zijn we benieuwd naar het reilen en zeilen van het stelsel van kwaliteitsborging. Naast de kwaliteitsborger en de instrumentaanbieder is de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw, kortweg TloKB, een belangrijke speler in dit stelsel. De TloKB is de publieke en onafhankelijke instelling die toezicht houdt op het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (KB-stelsel) en die handhaaft waar nodig. Het werk van de TloKB is nog niet voor iedereen even zichtbaar. Tijd dus om meer te weten te komen. Wij gaan in gesprek met Martijn Tummers, directeur van de TloKB.

Wie is Martijn Tummers? Martijn Tummers is sinds 2005 werkzaam als toezichthouder. Toen bij de Inspectie voor de Sanctietoepassing, de voorloper van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Hij is vanaf 2020 betrokken bij de opzet van de TloKB. Nu als secretaris van het bestuur van de TloKB en directeur van de dienst TloKB. Hij noemt zichzelf in de bouwsector ‘een zij-instromer met alle voor- en nadelen die daarbij komen’. Van oorsprong is Martijn Tummers econometrist.

De TloKB en de Wkb

In dit artikel kijken we met name naar de werkzaamheden ‘van de TloKB in het kader van Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Wkb. Daarnaar gevraagd noemt Martijn Tummers de belangrijkste activiteiten van de TloKB. “Grofweg gezegd beoogt de Wkb en inmiddels dus de Woningwet verbetering van de bouwkwaliteit en stelselmatige reductie van faalkosten. De TloKB toetst in de praktijk of het KB-stelsel werkt. Wij controleren en laten instrumenten voor kwaliteitsborging toe. Je vindt de toegelaten instrumenten in het register instrumenten kwaliteitsborging. Daar zie je ook de toegelaten kwaliteitsborgers en welk instrument die kwaliteitsborgers hanteren. Inmiddels zijn er zeven instrumenten die voldoen aan het Toelatingskader van de TloKB.

Nu het KB-stelsel voor nieuwbouw gevolgklasse 1 van start is gegaan, kijken we of het KB-stelsel wel doet wat het moet doen. Dat noemen we toezicht. Primair houden we toezicht op de instrumentaanbieders. Om het plaatje compleet te maken betrekken we daarin ook de kwaliteitsborgers en bouwprojecten. Voor de duidelijkheid: de TloKB houdt toezicht op de borging van de bouwkwaliteit. De gemeente is en blijft de publieke handhaver van bouwkwaliteit!”

Lees het interview verder op de KiK-website.

Gepubliceerd op8 mei 2024 om 0:00
Adres
Burgemeester van Reenensingel 101
2803 PA Gouda
Contact
Stichting KiK