Zes fabrikanten kregen certificaat uit handen van Jacos van Zelst (BZK) en Martin van Rijn (Aedes)

Zes fabrikanten ontvangen eerste KOMO-certificaat typegoedkeuring modulaire woningen

Zes fabrikanten van modulaire kant-en-klare woningen kregen afgelopen week het eerste KOMO-certificaat voor een complete woning. Het is voor het eerst dat een typegoedkeuring is toegekend in Nederland. Martin van Rijn (voorzitter van Aedes) en Jacos van Zelst (programmadirecteur Versnelling tijdelijke huisvesting bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - BZK) reikten deze typegoedkeuring uit tijdens een feestelijke happening bij Aedes in Den Haag.

De eerste typegoedkeuringen van kant-en-klare woningen kwamen uit de fabrieken van Barli, Daiwa Modular House Europe, De Groot Vroomshoop, Hodes Huisvesting, Startblock en Ursem Modulaire Bouwsystemen.

Om het KOMO-certificaat te bemachtigen hebben de certificerende instellingen SKH en SKG-IKOB alle tekeningen, specificaties en berekeningen van de bouwsystemen kritisch beoordeeld. Daarnaast is het productieproces in de fabriek en de interne kwaliteitsborging getoetst. In de toekomst wordt dit via steekproefsgewijs opnieuw gecontroleerd.“Hiermee faciliteren we de markt met een landelijke goedkeuring voor een conceptwoning”, vertelt Ton Jans, directeur KOMO. “Het hele traject van de vergunningverlening tot en met het voltooide bouwwerk wordt hiermee aanzienlijk verkort en dat verlaagd de kosten, ook voor de opdrachtgever.”

Met het nieuwe KOMO-certificaat op basis van de BRL 0903-1 kunnen opdrachtgevers, kwaliteitsborgers en gemeenten erop vertrouwen dat ze voldoen aan alle eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het is daarom niet langer nodig om voor elke individuele woning of project opnieuw te bepalen of dit type woning veilig is en gebouwd mag worden. Dit versnelt het bouwproces en de kwaliteitsborger hoeft minder te toetsen.

Directeur van SKH, Oscar van Doorn wijst ons op de bijzonderheden van dit certificaat: “Niet alleen de processen zijn met deze typegoedkeuring op orde. Het is juist een verklaring die gaat over de uiteindelijke woning die/het product dat de fabriek verlaat.”

De certificering is het resultaat van de pilot ‘Type goedkeuring modulaire woningen’, waarbij BZK, certificatie-instellingen SKH en SKG-IKOB, het Expertisecentrum Flexwonen (projectleider van het project), KiK-kwaliteitsborgers PlanGarant en gBou. en de zes fabrikanten zijn betrokken. Zowel de Wkb als de enorme bouwopgave waren de aanleiding voor de pilot en de certificering.

Wim Reedijk van het Expertisecentrum Flexwonen vindt de typegoedkeuring een mijlpaal voor de woningbouw. Hij geeft aan dat het voor het expertisecentrum hierbij niet blijft. “Wij gaan geïnteresseerde fabrikanten bijstaan in het proces naar een typegoedkeuring. Op dit moment ontwikkelen we een website met informatie die hen daarbij helpt.”

Zie ook het artikel ‘Pilot voor KOMO-certificering complete prefab-woning’

Gepubliceerd op30 april 2024 om 0:00