Nettorama Hoogeveen

Akoestische isolatie in supermarktvloeren

Eind 2019 is er begonnen met het verbouwen van een nieuw Nettorama filiaal in een al jaren leegstaand pand aan het Schutsplein in Hoogeveen. Het ging hierbij om de verhuizing van het bestaande filiaal naar de andere zijde van het Schutsplein.

Voorbereiding

NK Bouwbegeleiding heeft Imarco gevraagd een oplossing aan te bieden voor de bestaande vloer. Om de geschiktheid van de bestaande zwevende vloer te bepalen en om vast te stellen wat de contactgeluidisolatie op dat moment was, werd de hulp van Geluid Plus Adviseurs gevraagd om een praktijkmeting uit te voeren.

Hierna kwam de uitvraag van NK Bouwbegeleiding aan ISMT. Hierin werd o.a. gevraagd naar een drukvaste isolatie (nuttige belasting van 1000 kg/m2), die voldoet aan de contactgeluidisolatie eis van Ln,TA van 29 dB. Deze eis is gesteld omdat er boven de supermarkt appartementen zijn gesitueerd. Bovenop de isolatie zal een zandcement dekvloer worden aangebracht van 50-70 mm (kwaliteit‚Č• C20) door vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel, afgewerkt met een keramische vloertegel door Imarco.

Oplossing

ISMT heeft een akoestisch prestatie rapport uitgewerkt met als oplossing Isolgomma GREI onder de zandcement dekvloer. Uit het rapport bleek dat Ln,TA 28 dB / Ico +30 dB (flankerend) te realiseren is. Hierbij is ook aangegeven dat een vloerbelasting van 1000 kg/m2 niet van invloed is op de akoestische prestaties op lange termijn. In de tussentijd heeft Geluid Plus Adviseurs in opdracht van NK Bouwbegeleiding in meerdere bovenwoningen geluidmetingen verricht op de bestaande onbelaste vloer. Conclusie was dat deze vloer met name t.p.v. de entrees niet voldeed en er sterke twijfels waren over de lange termijnbelasting.

Uiteindelijk is door NK Bouwbegeleiding voor Nettorama besloten om de huidige vloer volledig te laten verwijderen en mede door het advies van Geluid Plus Adviseurs te kiezen voor de door ISMT voorgestelde vloeropbouw.

Nadat de bestaande vloer gesloopt was is door Geluid Plus Adviseurs in opdracht van NK Bouwbegeleiding wederom een contactgeluidmeting uitgevoerd om de 0-waardes te kunnen bepalen van de constructievloer.

Uitvoering

Om een goed resultaat te behalen was van belang dat de constructievloer vlak moest zijn en is daarom ge√ęgaliseerd door vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel. Daarnaast moet Isolgomma GREI 100 % ontkoppeld zijn van de constructievloer, evenals alle bouwkundige aansluitingen.

Tijdens de uitvoering is het project meerdere malen door de betrokken partijen bezocht om de vooraf gemaakte afspraken/uitgangspunten te bewaken en daar waar nodig nog bij te sturen. Alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat het eindresultaat boven verwachting is.

Resultaat

Door Geluid Plus Adviseurs is i.o.v. NK Bouwbegeleiding een eindmeting uitgevoerd. Deze is getoetst aan de eisen die regulier voor magazijnen en winkels wordt gehanteerd om klachten te voorkomen.

Deze eis is Ln,TA max. 29 dB/Ico min. 30 dB. Voor praktijkmetingen mag een marge van 1-2 dB worden toegepast conform NEN 5077.

Het resultaat uit deze metingen, bij meerdere bovenwoningen, was uiteindelijk boven verwachting:

Ln,TA = 22/23 dB

Ico = 36/37 dB

Gepubliceerd op13 februari 2021 om 0:00