Deel deze spotlight

Nettorama Hoogeveen

Tekst
BeeldISMT

Eind 2019 is er begonnen met het verbouwen van een nieuw Nettorama filiaal in een al jaren leegstaand pand aan het Schutsplein in Hoogeveen. Het ging hierbij om de verhuizing van het bestaande filiaal naar de andere zijde van het Schutsplein.

Voorbereiding

Tijdens de verbouwing waren er vanuit de opdrachtgever twijfels of de bestaande zwevende dekvloer voldeet.

NK Bouwbegeleiding heeft Imarco gevraagd een oplossing aan te bieden voor de bestaande vloer. Om de geschiktheid van de bestaande zwevende vloer te bepalen en om vast te stellen wat de contactgeluidisolatie op dat moment was, werd de hulp van Geluid Plus Adviseurs gevraagd om een praktijkmeting uit te voeren.

Om klachten te voorkomen is getoetst aan de eisen die regulier gelden voor magazijnen en grote winkels. Indien daarbij voldaan wordt aan de Ln,TA eis van ten hoogste 29 dB, wordt er tevens aan de gestelde eisen voldaan conform het activiteitenbesluit.

Hierna kwam de uitvraag van NK Bouwbegeleiding aan ISMT. Hierin werd o.a. gevraagd naar een drukvaste isolatie (nuttige belasting van 1000 kg/m2), die voldoet aan de contactgeluidisolatie eis van Ln,TA van 29 dB. Deze eis is gesteld omdat er boven de supermarkt appartementen zijn gesitueerd. Bovenop de isolatie zal een zandcement dekvloer worden aangebracht van 50-70 mm (kwaliteit‚Č• C20) door vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel, afgewerkt met een keramische vloertegel door Imarco.

Oplossing

ISMT heeft een akoestisch prestatie rapport uitgewerkt met als oplossing

Isolgomma Grei

onder de zandcement dekvloer. Uit het rapport bleek dat Ln,TA 28 dB / Ico +30 dB (flankerend) te realiseren is. Hierbij is ook aangegeven dat een vloerbelasting van 1000 kg/m2 niet van invloed is op de akoestische prestaties op lange termijn.

Gepubliceerd op16 december 2021 om 0:00
Adres
Kuppersweg 18
2031EC Haarlem