Ventistone B.V.

Over Ventistone

Wij zijn Ventistone® uitvinder en leverancier van steenvezelprofielen. Steenvezelprofielen voorkomen houtrotschade aan kozijnen! De profielen houden kozijnen droog en ventileren. Hierdoor rotten kozijnen niet meer. Maar ook verfgebreken behoren tot het verleden. Onderhoudskosten dalen tot wel 50%!

Verwerken en produceren van Ventistone profielen is één. Maar bedenk zo’n eenvoudige oplossing maar eens!

Jan Jansen van Doorn is de oprichter van Ventistone. Van beroep is hij huisschilder en en verftechnicus, maar daarnaast is hij ook nog uitvinder. Dit bleek een gouden combinatie want zo onstonden de ventistone profielen. Jan Janssen van Doorn: ”Hoewel bekend is dat droog hout niet rot en dat juiste detailleringen houten geveltimmerwerk droog houden, is de praktijk weerbarstig. Houtrot is daardoor een terugkerend probleem en herstel daarvan helpt slechts tijdelijk. Ik besloot daarop iets te bedenken”.

”Steenvezelprofielen bleken de oplossing. Met het ventilerend aanbrengen van zulke profielen, dorpelafdekkers en neuslatten van geperst steenvezel, waarop water geen vat heeft, zorg je ervoor dat het onderliggende hout niet meer nat kan worden. Het werkt feitelijk niet anders dan de panlatten onder je dakpannen. Heb je die ooit zien rotten?”

Adres
Bellstraat 8
4007 JN Tiel